wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » DO POBRANIA

DO POBRANIA

 
Oświadczenie pracownika o przeszkoleniu


Wzór Oświadczenia 

Każdy nowy pracownik z dniem 1 maja, który będzie pracował na  kasie fiskalnej musi przejść szkolenie z jej obsługi.

To nowy wymóg dla pracodawców, którzy mają obowiązek przeszkolić pracownika i podpisać z nim stosowne oświadczenie o wymaganym przeszkoleniu zanim dopuszczą go do obsługi kasy.

Pozostali pracownicy-kasjerzy  muszą dostarczyć pracodawcy oświadczenie o przeszkoleniu do dnia 31 maja 2019r.!

 

Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą  ewidencję sprzedaży, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.
 

Informacja o zasadach ewidencji, oraz oświadczeniu są sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby przeszkolonej.

 

Ulga 700 zł. na zakup kas fiskalnych online


Wzór Oświadczenia 

Podatnicy, których obejmie obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online będą mogli skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 700 zł netto jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia. 

W regulacji jest mowa o odliczeniu tylko na kasy online, które zostaną zakupione jedynie przez nowych podatników oraz podatników zobowiązanych ustawą do wymiany urządzeń fiskalnych na kasy online.
W celu dokonania odliczenia, podatnik (nowy lub zobowiązany do wymiany na online) będzie musiał m.in. posiadać fakturę na zakup kasy online oraz dowód zapłaty całej należności za urządzenie.

 

Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrującychWzór Oświadczenia 
 

Przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej podatnik musi złożyć do naczelnika właściwego urzędu skarbowego oświadczenie o rozpoczęciu ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Pismo to powinno zostać złożone w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy.

Złożenie oświadczenia w urzędzie skarbowym daje podatnikowi możliwość odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl