wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Aktualności2 » NIP na paragonie fiskalnym

NIP na paragonie fiskalnym

Data dodania: 05-12-2019 Programy SOGA, SOHO i SOSPA obsługują już NIP na paragonie fiskalnym. 
Przypominamy, że od 01.01.2020 jest to niezbędne do wystawienia faktury do paragonu.

alt 

Programy SOGA, SOHO i SOSPA obsługują już NIP na paragonie fiskalnym. 

Przypominamy, że od 01.01.2020 jest to niezbędne do wystawienia faktury do paragonu. 

Art. 106b. Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: 
5. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub pqdatku od wartości dodanej. 
6. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawi! fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustała się. 
7. Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWit! 49.32.11.0). 
 
Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii Aktualności
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl