wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Wykonanie raportu okresowego na potrzeby urzędu

Wykonanie raportu okresowego na potrzeby urzędu

Data dodania: 25-04-2020 Na potrzeby naszych klientów stworzyliśmy instrukcje wykonania raportu na kasach fiskalnych na potrzeby urzędu kiedy obroty spadły w następstwie wystąpienia COVID -19, o co najmniej o 30 %w ciągu dwóch wybranych przez ciebie kolejnych miesięcy kalendarzowych w okresie po 1 stycznia 2020r. w stosunku do analogicznego okresu roku 2019.
 
altKASA ELZAB

FUNKCJE -> FUNKCJE KIEROWNIKA -> RAPORTY NIEZERUJĄCE -> OKRESOWE -> SKRÓCONE -> WEDŁUG DAT

W raporcie drukowane są dane z raportów fiskalnych dobowych za okres między podaną datą
początkową i końcową. Aby wydrukować raport należy najpierw wpisać datę początkową okresu,
za jaki ma być wydrukowany raport, w kolejności DZIEŃ, MIESIĄC, ROK. Następnie po
wyświetleniu się komunikatu „podaj datę” wpisujemy datę końcową okresu za jaki ma być
wydrukowany raport. Po wpisaniu, rozpoczyna się drukowanie raportu.
Jeżeli w okresie którego dotyczy raport wystąpiły zmiany stawek podatkowych, to w części łącznej
raportu przy odpowiedniej kwocie PTU pojawia się znak “+” (plus). Przez zmianę stawki rozumie
się przejście ze stawki liczbowej na inną stawkę liczbową (np. zmiana PTU C z 0,00% na 3,00%).
Zmianą stawki nie jest przejście ze stawki liczbowej na stawkę rezerwową lub zwolnioną (oraz ze
stawki rezerwowej lub zwolnionej na inną stawkę).

KASY POSNET

Raport według dat skrócony
Aby wykonać raport okresowy należy:
1 Użyć klawisza ► w celu wejścia do menu drukarki. Następnie ponownie użyć klawisza ►, aby wybrać pierwszą pozycję menu - Raporty.
2 Ponownie użyć klawisza ►, aby wybrać Rap.fiskalne.
2 Rap.niefisk.
3 Klawiszami ▼ i ▲ należy wybrać Rap.okresowy i zatwierdzić klawiszem ►.
2 Rap.okresowy
4 Za pomocą klawiszy ▼ i ▲ należy wybrać, według jakiego typu zakresu ma być wykonany raport okresowy.
Dla potrzeb naszych wybieramy: 
Według dat (według zakresu dat). Wybór zatwierdzamy klawiszem ►.
Raport według numerów
1 Za pomocą klawisza ► należy zatwierdzić opcję Według numerów.
Raport według dat
1 Za pomocą klawisza ► należy zatwierdzić opcję Według dat.
Według dat
Typ raportu
2 Drukarka zażąda wprowadzenia daty początkowej dla raportu okresowego. Podpowiadana jest data fiskalizacji.
 Za pomocą klawiszy ► i ◄ należy ustawić migający kursor w polu, które ma być zmienione (dzień, miesiąc, rok).
 Używając klawiszy ▼ i ▲ ustawić wartość.
Data początkowa:
26-02-2019 (data przykładowa)
3 Zatwierdzić datę przy pomocy klawisza RAZEM.
4 Po zatwierdzeniu daty początkowej, drukarka zażąda podania daty końcowej raportu. Podpowiadana jest aktualna
data. Za pomocą klawiszy ► i ◄ należy ustawić kursor w polu, które ma być zmienione (dzień, miesiąc, rok).
Używając klawiszy ▼ i ▲ ustawić żądaną wartość.
Data końcową:
 26-04-2019 (data przykładowa)
5 Następnie zatwierdzić datę przy pomocy klawisza RAZEM.

W razie problemów prosimy o kontakt pod numerem  telefonów 91 4143852 wew.3, 918853949 wew. 3 lub pod numerem kom. 692614979


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl